fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

In 2025 keren we terug!

image

Nieuwsbrief augustus 2023Beste directie en leerkrachten,

Wij zijn er nog steeds!

Lingua Podium blijkt voldoende bekendheid en opvolgers te hebben dat het wenselijk is het voorbestaan ervan te verzekeren! 

Voor de komende editie hebben we weer voldoende energie en mooie vooruitzichten om Lingua Podium te organiseren!
We zijn dan ook enorm benieuwd hoe de samenwerking met Euregio Maas-Rijn gaat verlopen daar zij hun medewerking gaan verlenen, waarschijnlijk vanaf de editie 2025.

We mogen immers de volgende items niet verloren laten gaan:

  • Het ontmoeten van enthousiaste directies, leerkrachten en zeker de studenten
  • Het bijwonen van taalvaardige en kleurrijke voorstellingen
  • De ontmoeting met de anderen
  • Het geven van prijzen (boekenpakket, medaille, label, excursie...)

Laten we toe dat het succes verder leeft!
We willen de leerlingen, de leerkrachten en de scholen, die actief bezig zijn met hun ‘doeltaal’ blijven steunen en aanmoedigen in hun opzet.

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de steun die wij mochten ondervinden al die jaren!

Mogen we, voor de editie 2024, op uw aanwezigheid rekenen?
De volgende data werden in Visé vastgelegd: 25, 26, 27 en 28 maart 2024.
Hartelijk dank voor het vertrouwen en de steun die wij mochten ondervinden al die jaren!

Alvast een heel hartelijk weerzien

We raden u aan om regelmatig onze site te openen.

Team ASBL 'LINGUA PODIUM'